Verbinden met offliners

Wat is er nodig om de verspreiding van goedwerkende apparaten met een internetverbinding tot een succes te maken? Hoe sluiten we goed aan bij de (hulp)behoeften en leefwereld van mensen? Deze vragen gaan we samen met burgers en praktijkorganisaties beantwoorden.  

De Alliantie Digitaal Samenleven is een publiek-privaat samenwerkingsverband, waarvan inmiddels meer dan 30 partijen deel uitmaken. Private partijen stellen laptops en een internetaansluiting beschikbaar. Al doende en in gezamenlijkheid leren we wat werkt voor wie en waarom. Daarbij bouwen we voort op ons eerdere werk in Amsterdam.Nieuws

Project

De Alliantie Digitaal Samenleven
30-11-2021

 
Het project ‘verbinden met offliners’ is gestart. In samenwerking met private partijen stelt de Alliantie Digitaal Samenleven laptops en een internetaansluiting beschikbaar voor mensen die nog niet online zijn. Nicole Goedhart, Christine Dedding en Jasmijn Obispo doen onderzoek naar wat er nodig is om de verspreiding van de apparaten tot een succes te maken.

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

partners


Alliantie Digitaal Samenleven
digitaalsamenleven.nl

Cybersoek
cybersoek.nl

Gemeente Amsterdam
amsterdam.nl

Leef en leer
leefenleer.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
digitaleoverheid.nl  

Stichting aan de knoppen
aandeknoppen.nl

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC