Digitale inclusie: een verantwoordelijkheid van iedereen


Auteurs: Ybranda Koster, Christine Dedding en Connie Te Grotenhuis

 


De samenleving - en daarmee ook de zorg - digitaliseert in hoog tempo. Kan iedereen daarbij de aansluiting vinden of zijn er groepen mensen die buitengesloten worden? En zijn degenen die niet goed in staat zijn om aan te haken bij de digitalisering het probleem, of is dit een te beperkte gedachtegang? Om (toekomstige) medewerkers op het snijvlak van zorg, welzijn en ICT hierover na te laten denken, organiseerde de masteropleiding Advanced Health Informatics
Practice (AHIP) een gastles rond dit thema. De uitkomsten zijn te lezen in dit stuk gepubliceerd in ICT&health (nr. 06/2023)

︎︎︎ Link Afbeelding van de voorkant van ICT&health

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC