Niet iedereen kan profiteren van de kansen die het internet biedt en de toenemende online-dienstverlening. Soms is er nog een tijdelijke ‘vluchtstrook’, een loket waar je naar toe kunt of een telefoonnummer dat je kunt bellen. Maar ook dan krijg je vaak te horen ‘dat staat op onze website’. Formulieren invullen, informatie zoeken, solliciteren, bankieren, toegang tot de gezondheidszorg, communicatie met school…, hoe doen mensen dat die niet online kunnen komen?

Hoeveel mensen niet of beperkt gebruik kunnen maken van het internet is niet bekend, naar schatting betreft het 2.5 tot 4 miljoen Nederlanders. Een op de vijf Nederlanders heeft geen of beperkte digitale vaardigheden en de Coronapandemie maakte pijnlijk duidelijk dat niet iedereen beschikt over goed werkende apparatuur en een internetconnectie. Digitale ongelijkheid gaat vaak samen met maatschappelijke problemen die elkaar kunnen versterken. Denk aan werkeloosheid, een laag inkomen, schulden, lage taalvaardigheid, een migratieachtergrond en een gebrek aan sociale relaties. Dit maakt digitale ongelijkheid een complex en urgent probleem.

︎︎︎ Via deze website delen wij onze onderzoeksbevindingen en activiteiten in de hoop dat we er samen voor kunnen zorgen dat de onlinewereld en (online) dienstverlening toegankelijk wordt voor iedereen.
Publicaties

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

partners


Alliantie Digitaal Samenleven
digitaalsamenleven.nl

Cybersoek
cybersoek.nl

Gemeente Amsterdam
amsterdam.nl

Leef en leer
leefenleer.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
digitaleoverheid.nl  

Stichting aan de knoppen
aandeknoppen.nl

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC