doing eHealth right Een afspraak maken met een arts? In je medisch dossier kijken? Steeds vaker moet je dit online doen. Veel mensen vinden dit handig, maar niet iedereen. Een grote groep Nederlanders heeft geen toegang tot het internet of kan geen gebruikmaken van een computer.

Met dit 4-jarige onderzoeksproject ‘Doing eHealth right’ willen we voorkomen dat bestaande gezondheidsverschillen groter worden als gevolg van de digitalisering van de zorg. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg toegankelijk blijft en werkt voor iedereen? En juist ook voor mensen met een grote afstand tot de online wereld én een hoge ziektelast?
 
Samen met collega’s van het Athena Instituut richten we ons in dit project niet op de (digitale) vaardigheden van patiënten en zorgverleners, maar op een systeeminnovatie. Door samen te werken met burgers, zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars, tech-bedrijven en lokale organisaties ontdekken we wat er nodig is om te komen tot domein overstijgende oplossingen. Vanuit een collectief leerproces kunnen we het probleem beter begrijpen en nieuwe kansen creëren. Dat wil zeggen structuren (beleid, procedures en infrastructuren), cultuur (hoe kennis wordt opgebouwd, wat telt als succesvolle innovatie) en praktijken (co-creatie van diensten en ontwikkelen van alternatieve oplossingen/trajecten) fundamenteel te veranderen.

Dit project loopt van augustus 2022 t/m augustus 2026. Samenwerken of meer informatie? Mail Nicole Goedhart.

opdrachtgever

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het NWO-onderzoekprogramma: ‘Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie’. Het onderzoekprogramma valt binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), van ZonMw en NWO en is medegefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor meer informatie, klik hier.


partners

Athena Instituut, Vrije Universiteit (dr. Tjerk Jan Schuitmaker, dr. Teun Zuiderent Jerak en Jessica Coetzer), Cybersoek, PharosDokters van de Wereld, programma ‘Samen Digitaal’ (Amsterdam UMC), Nationale Alliantie Digitaal Samenleven, DigiConsulent®, Netwerk Mediawijzer, Coalitie Digivaardig in de Zorg, Seniorweb, Gemeente Amsterdam, Sigra, Nierpatiënten vereniging Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Zorginstituut Nederland, Avans Hogeschool, RadboudUMC, OLVG, Helpdesk Digitale Zorg. Ook interesse? Nieuwe partners zijn van harte welkom.


doing eHealth right in beeld

opbrengsten

De fabeltjes-krant
Elf fabels over digitale inclusie die kansenongelijkheid vergroten en een goede oplossing in de weg staan

Digitale inclusie:
een verantwoordelijkheid voor iedereen


The Potential and paradoxes of eHealth research for digitally marginalised groups: a qualitative meta-review


Digitalizing Access to Care: How Self‐Check‐In Kiosks Shape Access to Care and Efficiency of Hospital Serviceswerkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC