verbinden met offliners

Wat is er nodig om de verspreiding van goedwerkende apparaten met een internetverbinding tot een succes te maken? Hoe sluiten we goed aan bij de (hulp)behoeften en leefwereld van mensen? Deze vragen beantwoorden we samen met burgers en praktijkorganisaties.

Private partijen stellen laptops en een internetaansluiting beschikbaar. We gaan meerdere malen op bezoek bij gezinnen die een apparaat met internetverbinding hebben ontvangen en spreken met welzijnsorganisaties en telecombedrijven. Het doel: samen leren wat er nodig is om de verspreiding van apparaten en internetverbindingen succesvol te laten verlopen.

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC