Engelstalige publicaties


The potential and paradoxes of eHealth research for digitally marginalised groups
a qualitative meta-review


Never good enough

A situated understanding of the impact of digitalization on citizens living in a low socioeconomic position

Fun, engaging, and easily shareable?

Exploring the value of co-creating vlogs with citizens from disadvantaged neighbourhoods.

Social inclusion in digitizing societies

Starting from the lifeworld of people with a low socioeconomic position

Persistent inequitable design and implementation of patient portals for users at the margins

Exploring the boundaries of ‘good’ Participatory Action Research in times of increasing popularity

dealing with constraints in local policy for digital inclusion

Just having a computer doesn’t make sense

the digital divide from the perspective of mothers with a low socio-economic position".

How will e-health affect patient participation in the clinic?

A review of e-health studies and the current evidence for changes in the relationship between medical professionals and patients.

Beeld en geluid


Vlogs

Ontkrachten van (verkeerde) aannames in de digitale samenleving

i.s.m. Nationale Alliantie Digitaal SamenlevenVlogs

Doing eHealth right

Bijdrage Anna Reynvaan Expertmeeting, Amsterdam UMC. Met dank aan: Dyzlofilm
Uitgelichte publicaties


werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC