Over


Missie

Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.


Werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom. Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

Zie de school for participation voor meer informatie over onze werkwijze en achterliggende principes.


Onderzoekers


Christine Dedding 

︎︎︎
Assoc. Professor bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het AUMC

︎

Zij is gespecialiseerd in kwalitatief en participatief actie onderzoek en een creatieve bruggenbouwer tussen wetenschap, beleid en praktijk. Vertrekkend vanuit de leefwereld van mensen creëert zij verbindingen tussen ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers  om te komen tot gezamenlijk gedragen actie en verandering, juist voor mensen die we (nog) weinig horen. Zij begeleidt promovendi en projecten op het gebied van welzijn, gezondheid en (digitale) inclusie en is mede-initiator van de School for Participation.


Nicole Goedhart

︎︎︎
Docent onderzoeker bij afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het AUMC

︎

Zij is docent en onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Ze doet participatief actie onderzoek rondom onder andere het complexe probleem van digitale ongelijkheid. In haar onderzoek brengt ze burgers die leven in kwetsbare omstandigheden, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers samen om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen die kunnen zorgen dat iedereen kan profiteren van de digitaliserende maatschappij. Ze zet creatieve middelen in om juist de burgers een stem te geven die vaak het minst gehoord worden in beleid en onderzoek. Tevens is ze lid van VeRS, de jongerenraad van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).
werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

partners


Alliantie Digitaal Samenleven
digitaalsamenleven.nl

Cybersoek
cybersoek.nl

Gemeente Amsterdam
amsterdam.nl

Leef en leer
leefenleer.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
digitaleoverheid.nl  

Stichting aan de knoppen
aandeknoppen.nl

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC