Training ‘Digitale Ongelijkheid’ Samen met de Gemeente Amsterdam en Cybersoek hebben we een training ‘Digitale ongelijkheid’ ontwikkeld. In deze training maken ambtenaren kennis met burgers met een grote afstand tot de onlinewereld door vrijwilligerswerk te doen bij Cybersoek. De training is gericht op leren in en met de praktijk, aangevuld met wetenschappelijke kennis.

Tijdens de training in Amsterdam kwam naar voren dat door het vrijwilligerswerk bij Cybersoek het kwartje pas echt viel. Een Ambtenaar vertelt:

    “Ik vond de veldbezoeken ontzettend leerzaam en   leuk. Leerzaam, omdat ik nu beter snap waar mensen tegen aanlopen en leuk o.a. omdat de mensen zo dankbaar waren dat ze geholpen werden. Dat gaf heel veel positieve energie om verder aan dit thema te werken.”

Jochem Galama heeft de geleerde lessen opgetekend.
 
Ook geïnteresseerd in een training? Mail naar: n.s.goedhart@amsterdamumc.nl


opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC