Engaging citizens living in vulnerable circumstances in research: a narrative review using a systematic search


Auteurs: Nicole Goedhart, Carina Pittens, Sara Tončinić, Teun Zuiderent-Jerak, Christine Dedding, en Jacqueline Broerse


Although public engagement in research is increasingly popular, the involvement of citizens living in vulnerable circumstances is rarely realized. This narrative review aims to describe and critically analyse concerns and corresponding strategies, tools, and methods that could support the inclusion of these citizens in health research. The 40 studies that are included were thematically analysed using the socioecological model. Concerns originate most often on the intrapersonal level of the socioecological model, but concerns were also identified at institutional, community, and policy levels. It is thought-provoking that there is a lack of attention for the research and policy structure in which engagement practices are designed, implemented and evaluated. More research is needed to explore how these cultures could be changed in a way that promotes rather than restrains the engagement of citizens living in vulnerable circumstances in research and policymaking.

︎︎︎ Linkwerkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC