The boundaries of ’good’ participatory action research


Auteurs: Christine Dedding, Nicole Goedhart, Jacqueline Broerse en Tineke Abma


The popularity of Participatory Action Research (PAR) increases the risk of tokenism and blurring the boundaries of what might be considered ‘good’ PAR. This became a pressing issue when we were invited by the City of Amsterdam to conduct PAR on digital inequality with vulnerable citizens in Amsterdam, within serious constraints of time and budget. We decided to take up the challenge to offer citizens an opportunity to share their needs. This paper aims to increase the transparency of the complex reality of a PAR process in order to help new researchers learn about the challenges of PAR in real-life situations, and to open up the discussion on the quality and boundaries of PAR. Though we managed to implement some core ethical principles of PAR in this project, two were particularly under pressure: democratic participation and collective action. These jeopardized collective learning and might unintentionally feed stereotypes regarding people’s capabilities. Nevertheless, this small and local study did manage to create ripples for change.

︎︎︎ Link



Foto van PAR in de praktijk: gezamenlijk aan tafel aan de slag met post-its, stiften en papier

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC