Fun, engaging and easily shareable? Exploring the value of co-creating vlogs with citizens from disadvantaged neighbourhoods


Auteurs: Nicole Goedhart, Eva Lems, Teun, Zuiderent-Jerak Carina Pittens, Jacqueline Broerse, en Christine Dedding


The use of vlogs is promising in participatory action research (PAR) that aims to enhance the health and well-being of citizens. Vlogs have the potential to reach a wide audience, transcending the local scale of PAR. This article aims to explore the value of co-creating vlogs by investigating two exploratory studies involving adolescents and women from disadvantaged neighbourhoods. We reflected on the co-creation of vlogs by community members and professionals. The results show that co-creating vlogs enabled meaningful engagement of citizens living in vulnerable circumstances and promoted shared learning. Community members who were not involved in the vlog creation were critical of the vlogs. However, watching the vlogs stimulated discussion and reflection. Therefore, dissemination of vlogs in a setting guided by a professional seems to have the potential to facilitate shared learning. Despite the popularity of vlogs, this study highlights the need to carefully consider the use of vlogs in relation to a study’s aims and to respond to (ethical) concerns.

︎︎︎ Linkwerkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC