Geluiden uit de (digitale) samenleving, met o.a. een interview met Christine Dedding


Auteur: Alliantie Digitaal Samenleven 
 
In de Geluiden uit de (digitale) samenleving heeft de Alliantie Digitaal Samenleven uiteenlopende verhalen gebundeld.  De Alliantie hoopt met deze bundeling van menselijke verhalen inzicht te geven in digitale inclusie vanuit verschillende perspectieven. Het interview met Christine Dedding vind je op pagina 24 en 25.

Klik hier voor de bundel

Voorkant bundel 'Geluiden uit de (digitale) samenleving'

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC