How will e-health affect patient participation in the clinic? A review of e-health
studies and the current evidence for changes in the relationship between medical
professionals and patients


Auteurs: Christine Dedding, Roesja van Doorn, Lex Winkler en Ria Reis


n this report we discuss the consequences of e-health for patienteclinician encounters. On the basis of
an analysis of the literature, we propose an analytical framework, composed of five different themes,
regarding the impact of e-health on the relationship between patients and their health professionals.
Internet health sites can: be or come to be a replacement for face-to-face consultations; supplement
existing forms of care; create favorable circumstances for strengthening patient participation; disturb
relations; and/or force or demand more intense patient participation. Though there is as yet insufficient
empirical evidence supporting these effects, we believe that distinguishing the proposed themes will
help to guide an in-depth discussion and further research. We conclude that in particular the redistri-
bution of tasks and responsibilities to patients in their daily lives requires more attention in future
research.

︎︎︎ LinkAfbeelding artikel How will e-health affect patient participation in the clinic? A review of e-health studies and the current evidence for changes in the relationship between medical professionals and patients

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC