‘Iedereen verbonden’ met een refurbished laptop


Auteurs: Nicole Goedhart, Paulien Tensen en Christine Dedding

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Tijdens de eerste coronagolf heeft de gemeente Amsterdam 3500 burgers voorzien van een laptop. Ook hebben 2364 mensen een internetabonnement in de vorm van een dongel ontvangen. Samen met gebruikers, intermediairs en beleidsmakers hebben we de actie geëvalueerd. We benoemen de succesfactoren en geven een beeld van wat beter kan in de toekomst.

Bekijk PDFVoorpagina rapport 'Iedereen verbonden met een refurbished laptop'

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC