‘Just having a computer doesn’t make sense’ (2019), digitale ongelijkheid vanuit het perspectief van moeders met een laag sociaaleconomische positie


Auteurs: Nicole Goedhart, Jacqueline Broerse, Rolinka Kattouw en Christine Dedding

The introduction of Information and Communication Technology (ICT) has been shown to play a role in reinforcing existing social inequalities. This study aims to gain insights into the perspectives, experiences and needs of disadvantaged groups with respect to ICT. In the Netherlands, a relatively large and important group of non-users are mothers with a low socio-economic position (SEP). Little attention has been paid to understanding why mothers with a low SEP scarcely use ICTs. In an explorative participatory study in Amsterdam, using observations, interviews and focus groups, our results show that reinforcing factors related to poverty, motherhood, the complexity of ICT and being first-generation immigrant influence access. The mothers’ needs are multifaceted and go beyond the simple distribution of ICT devices. ICT education should be tailored and integrated into existing social services and the daily lives of the mothers. Moreover, policymakers should pay attention to adapting the online information services to the mothers’ strengths. 

︎︎︎ LinkEen voorbeeld van PAR in de praktijk: tijdens het gesprek wordt gebruik gemaakt van stiften en een papieren tafelkleed, zodat alle deelnemers hun ideeën en toevoegingen kunnen opschrijven of tekenen

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC