“Never good enough.” A situated understanding of the impact of digitalization on citizens living in a low socioeconomic position


Auteurs: Nicole Goedhart, Pertra Verdonk en Christine Dedding


Digital inequality is a critical issue in our knowledge economy. Often digital inequality is framed as a problem that only older people encounter. This rather stereotypical portrayal can result in improvised and unsuccessful policy actions. The goal of the article is to take the experiences of citizens who never or seldom use information and communication technology as a point of departure to show the impact and outcomes of digitalization on the lives of people with a low socioeconomic position (LSEP) and across different intersections, such as gender, poverty, ethnicity, and age. The results of this qualitative study emphasize that not being able to use the Internet negatively impacts feelings of belonging and self-confidence. Citizens need to invest continually in new or different equipment and in skills to keep up. Opportunities to invest are shaped at the nexus of gender, class, educational level, and occupational status. Therefore, simply training people in particular digital skills is insufficient. We show that the complexity of digital inequality and its interrelatedness with social inequalities along lines of class, age, gender, and ethnicity demand that policy and practices address digital inequality across the entire scope.

︎︎︎ Link
werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC