Pak dat App erbijAuteurs: Nicole Goedhart en Christine Dedding

Vormgeving: Marielle Schuurman

Creatief eindproduct van participatief actie onderzoek waarin we samen met moeders in Amsterdam West, Oost en Noord hebben geleerd hoe taal en digitale vaardigheden gecombineerd kunnen worden. De kaartenset biedt inspiratie voor taalvrijwilligers en docenten die aan de slag willen met digitale vaardigheden.


︎︎︎ Bekijk PDF Voorkant eindproduct 'Pak dat app erbij', in de vorm van een smartphone

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC