Social Inclusion in Digitizing Societies -

starting from the lifeworld of people with a low socioeconomic position


Auteur: Nicole Goedhart


In het proefschrift Social Inclusion in Digitizing Societies zoomt Nicole Goedhart in op de complexiteit van digitale ongelijkheid voor burgers met een laag sociaal economische positie. Ook reflecteert ze op het onderzoek doen samen met deze burgers, vrijwilligers, professionals en ICT designer. Het actieonderzoek in Amsterdam laat zien dat digitale ongelijkheid een urgent en complex probleem is. Het is geen individueel probleem. Alleen door samen op te trekken kunnen we zorgen dat iedereen kan profiteren van de online wereld.


Klik hier voor de samenvatting
Voorkant proefschrift 'Social Inclusion in Digitizing Societies' van Nicole Goedhart

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC