Uit beeld geraakt


Auteurs: Christine Dedding en Nicole Goedhart
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
Veel mensen kunnen niet aanhaken bij de e-participatiesamenleving. Juist de mensen die gebaat zijn bij goede informatieverstrekking en dienstverlening raken daardoor (nog meer) uit beeld en op achterstand.

Dit boekje geeft antwoord op de vragen: Hoe komt het dat niet iedereen gebruik kan maken van het internet? Hoe ziet het hulpaanbod eruit en hoe sluit dit aan bij de behoeften van mensen? Waarom is dit grote en urgente probleem zo lang buiten beeld gebleven? En, wat betekent dit voor de (nabije) toekomst? Samen met ervaringsdeskundigen en lokale organisaties delen we elf wegwijzers voor de toekomst. 


Bekijk PDF
Voorkant boekje 'Uit beeld geraakt'Voorkant vouwboekje 'Uit beeld geraakt'Vouwboekje 'Uit beeld geraakt'

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC