Verhalen bij de thee - De ICT loopbaan van mensen met een afstand tot de online wereld

 
Auteurs: Christine Dedding, Jasmijn Obispo en Nicole Goedhart

Opdracht gever: Alliantie Digitaal Samenleven

De online wereld wordt steeds groter. Het weerbericht, treintijden, het nieuws, communiceren met de overheid, ontspannen, winkelen, werken, sociaal contact, toegang tot informatie en (gezonheids)zorg, contact met school en de sportclub, alles gaat online. Maar niet voor iedereen. In dit boekje geven we een inkijkje in de ICT-levensloop van mensen voor wie toegang tot het internet niet of beperk mogelijk is. De verhalen laten zien hoe structurele ongelijkheid gedurende de levensloop mensen op achterstand zet.  


Bekijk PDF

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC