Feestelijke startbijeenkomst
‘Doing eHealth right’

26/09/22

We zijn uit de startblokken! 26 september was de kick-off bijeenkomst van het project ‘Doing eHealth right’. Heel inspirerend om samen met lokale organisaties, zorgprofessionals, verzekeraars, tech-bedrijven en beleidsmakers te discussiëren over gezondheidsverschillen in een snel digitaliserend zorgsysteem.

Klik hier voor meer informatie over het project

Meedenken over inclusieve (digitale) zorg? Fijn! Meld je hier aan voor de volgende bijeenkomst op 6 maart 2023, van 15:00 – 17:00 uur).  


︎

Start 4-jarig NWA-project ‘Doing eHealth right’

25/08/22

Het 4-jarige project ‘Doing eHealth right’ is 25 augustus gestart. Het doel van dit project is om het gezondheidspotentieel van mensen met een lage sociaaleconomische positie te vergroten en te voorkomen dat gezondheidsverschillen verder toenemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met collega’s van het Athena Instituut, Vrije Universiteit.

Meer informatie, zie projectpagina


︎

Afbeelding van de website van NWA
Nieuws

EenVandaag

EenVandaag besteedde 29 september aandacht aan digitale ongelijkheid. Hoe krijg je toegang tot zorgtoeslag, huurtoeslag een zorgverzekering als de online wereld voor jou moeilijk bereikbaar is?

Aflevering bekijken? Klik hier


︎Krantenartikel

Parool

Op 13 augustus kopt Het Parool ‘Ik haat al die wachtwoorden’ . Christine Dedding, Karien Sondervan en Kim Erkens gaan in op de consequenties van de almaar digitaliserende maatschappij voor de miljoenen Nederlanders met beperkte digitale toegang. Mensen voelen zich buitengesloten: ‘Overal voel je je dom’.


Hele artikel lezen? Klik hier


︎Netwerkbijeenkomst 

Probibilio

Op donderdag 15 juni heeft Nicole Goedhart een presentatie gegeven bij de netwerkbijeenkomst van Probiblio over de complexiteit van digitale ongelijkheid. Vertegenwoordigers van Noord-Hollandse gemeenten, bibliotheken, de provincie en Probiblio gingen met elkaar in gesprek over de Informatie Digitale Overheid (IDO’s). Meer informatie kan je terugvinden op de website van Probiblio


︎

Online bijeenkomst

Het PACT voor Amsterdam

Op 13 januari vond de Digi Challenge #5 (pact-amsterdam.nl) plaats. Het gezelschap bestond uit initiatieven uit de stad, vrijwilligers, professionals en gemeente medewerkers die samen naar oplossingen zoeken om de digitale kloof. 

De avond begon met een wervelende presentatie van Farid Tabarki. Vervolgens werden aan tafel onder leiding van Elten Kiene samen met gastsprekers Nicole Goedhart, Sloveig van Rozendaal (Digimaatje/Sina), Rosemarie Kraanen (OBA), Sofie Blaisse (OBA), Karien Sondervan  (Cybersoek) en Zaki Anwar Khan Ramdjan diverse thema’s besproken en kwamen een aantal wegwijzers uit het onderzoek ‘uit beeld geraakt’ van Christine Dedding en Nicole Goedhart aan bod. Na de live talkshow schakelde iedereen door naar een door hem of haar gekozen break out sessie die ook weer gebaseerd waren op verschillende wegwijzers voor de aanpak van digitale ongelijkheid. De avond liet weer eens zien hoe essentieel het is dat we elkaar online weten te vinden en hoe razendsnel digitalisering zich voltrekt.

Je kunt Digi Challenge 2022 terug zien op YouTube.


︎

Prijs 

Samantha Adams 2021 best paper award

Nicole Goedhart en Christine Dedding, Teun Zuiderent-Jerak, Joey Woudstra, Afke Wieke Betten en Jacqueline Broerse hebben de dr. Samantha Adams 2021 best paper award van de AMIA (American Medical Informatics Association) Ethical, Legal, and Social Issues (ELSI) working group in ontvangst mochten nemen voor hun artikel ‘Persistent inequitable design and implementation of patient portals for users at the margins’. Een award die hopelijk helpt om meer aandacht te vestigen op hoe de opdrukkende digitalisering in de zorg gezondheidsverschillen vergroot en dat burgers met een grote afstand tot de online wereld juist wél betrokken moeten worden bij het ontwikkelen van eHealth.


︎


Online Bijeenkomst

Het PACT voor Amsterdam

Op donderdag 13 januari van 14.15 - 16.15 uur organiseert het PACT voor Amsterdam de 5e editie van de Digi Challenge. In deze online bijeenkomst staan de 11 wegwijzers die naar voren kwamen uit het onderzoek ‘uit beeld geraakt’ van Christine Dedding en Nicole Goedhart centraal.

Wat zijn de 11 wegwijzers voor de aanpaak van digitale ongelijkheid? Hoe kunnen deze toegepast worden? En welke wegwijzers hebben extra aandacht nodig? Dit, en meer, komt allemaal aan bod tijdens de Digi Challenge. 

Aanmelden kan via de website van
het PACT voor Amsterdam. Lees hier ook het volledige programma. 


︎

Project 

De Alliantie Digitaal Samenleven


Het project ‘verbinden met offliners’ is gestart op 30 november. In samenwerking met private partijen stelt de Alliantie Digitaal Samenleven laptops en een internetaansluiting beschikbaar voor mensen die nog niet online zijn. Nicole Goedhart, Christine Dedding en Jasmijn Obispo doen onderzoek naar wat er nodig is om de verspreiding van de apparaten tot een succes te maken. Lees hier meer.


︎

Presentatie

Cliëntenraad AMC

Op vrijdag 19 november heeft Nicole Goedhart een presentatie gegeven bij de cliëntenraad van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het gesprek ging voornamelijk over wat het ziekenhuis kan doen om digitale ongelijkheid te verminderen. 


︎

Gebouw Amsterdam UMC, locatie AMC
Podcast

Zorgvisie

In de podcast Voorzorg: Hoe wordt digitale zorg toegankelijk voor iedereen? gaan Sytse Wilman en Sterre ten Houte de Lange van Zorgvisie in gesprek over digitale inclusie in de zorg. Hierin wordt onder andere het werk van Christine Dedding en Nicole Goedhart aangehaald. Benieuwd naar de aflevering? Klik hier om deze te beluisteren.


︎

Logo Zorgvisie


Presentatie

Bibliotheek West-Brabant


Tijdens een online netwerkbijeenkomst van de Bibliotheek West-Brabant heeft Nicole Goedhart op 12 november een presentatie gegeven over digitale inclusie. De belangrijkste conclusie van de middag was dat er meer samenwerking nodig is, ook met private partijen, zoals banken. 


︎

Illustratie netwerkbijeenkomst Bibliotheek West-Brabant
Presentatie

Amsterdam UMC

Op 19 oktober heeft Christine Dedding in het ziekenhuis een presentatie gegeven aan de stafgroep van het Amsterdam UMC. Samen met de bijeengekomen zorgprofessionals werd onder andere gesproken over digitale ongelijkheid in de zorg.


︎

Interview

Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid heeft Christine Dedding een aantal vragen voorgelegd over de publicatie ‘Uit beeld geraakt’ en het onderzoek naar digitale inclusie.  Klik hier om het interview op de website van Netwerk Mediawijsheid te lezen.


︎ 

Logo Netwerk Mediawijsheid
Niet iedereen snapt Coronacheck-app

NH Nieuws
23-10-2021

Op de website van het NH Nieuws verscheen afgelopen week een artikel over de Coronacheck-app. Deze is namelijk niet voor iedereen toegankelijk. Nicole Goedhart vertelde hier over het belang van digitale inclusie en de succesfactoren van Cybersoek in Amsterdam om mensen met een afstand tot de digitale wereld te bereiken.

Klik hier om het bericht van NH Nieuws te lezen.

︎

Telefoon met QR-code van de Coronacheck-app
Presentatie

Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam

Op 16 september heeft Nicole Goedhart in de bibliotheek van Rotterdam het onderzoek ‘Uit beeld geraakt’ gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst van Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam. Deelnemers van verschillende organisaties kwamen bijeen om het samen te hebben over het bevorderen van digitale inclusie. Het was een interessante en leerzame middag.


︎

Promotie

Nicole Goedhart3 juni om 11.45 uur zal Nicole Goedhart haar proefschrift ‘Social Inclusion in Digitizing Societies – starting from the lifeworld of people with a low socioeconomic position’ verdedigen. Haar verdediging is online te volgen via het YouTube kanaal van ‘VU beadle’s office’.


︎

Voor-en achterkant van het proefschrift 'Social Inclusion in Digitizing Societies' van Nicole Goedhart


Terugblik

 Slotbijeenkomst onderzoeksproject ”Samen bouwen aan digitale inclusie”

Op vrijdag 23 April is het onderzoeksproject ”Samen bouwen aan digitale inclusie” samen met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals afgesloten.

Nicole Goedhart presenteerde de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Wietske Kamsma vertelde over het werk van de Alliantie Digitaal Samenleven. Charissa Sloote deelde de digitale agenda van de Gemeente Amsterdam. Fouzia Benboussounna introduceerde het Digitaal Netwerkoverleg van Leef en Leer.

Samen met de 38 aanwezigen hebben we de belangrijkste bevindingen van het onderzoek besproken en de aanbevelingen voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangescherpt. Een zeer zinvolle acquisities. De noodzaak voor structurele aandacht en financiering voor digitale inclusie moet beter voelbaar zijn in de aanbevelingen, aldus de deelnemers.

Wie neemt de borging en het probleem van digitale inclusie voor zijn rekening?”  - een deelnemer

Christine Dedding sloot de inspirerende bijeenkomst af met de uitnodiging om samen te blijven optrekken in de toekomst. Alleen door samen te werken kunnen we ervoor dat iedereen kan profiteren van de online wereld.


︎

Afbeelding van het Jamboard (digitaal kladblok) waar deelnemers tijdens de bijeenkomst hun ideeën en opmerkingen op konden delen. Het opgestuurde welkomstpakketje voor de slotbijeenkomst van het onderzoeksproject 'Samen bouwen aan digitale inclusie', met daarin thee, bloemzaadjes, wat lekkers én een inspirerende opdracht ter voorbereiding op de werksessie.
Oprichting

Nieuw netwerk

Leef en Leer gaat in opdracht van de Gemeente Amsterdam een lokaal digitaal netwerk opzetten. Op 29 april was de eerste online bijeenkomst. Samen met de 28 deelnemers hebben we afgesproken dat het netwerk in het teken moet staan van leren en actie. Niet alleen maar praten maar vooral doen!

 
︎

Award

STS Making and doing 

Nicole Goedhart, Teun Zuiderent-Jerak, Jacqueline Broerse (Athena Instituut, Vrije Universiteit) en Christine Dedding (Ethiek, recht en humaniora, Amsterdam UMC) hebben een 2020 STS Making and Doing award gewonnen voor een participatief vlogproject. Samen met moeders zijn vlogs gemaakt waarin de afstand tot de online wereld invoelbaar wordt voor beleidsmakers.

Meer informatie: STS making and Doing awards


Foto van een camera waarmee de vlogs zijn gemaakt.

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC