Nieuws


Presentatie

Netwerk Digitale Inclusie 55+ RotterdamPromotie

Nicole Goedhart


Op 16 september heeft Nicole Goedhart in de bibliotheek van Rotterdam het onderzoek ‘Uit beeld geraakt’ gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst van Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam. Deelnemers van verschillende organisaties kwamen bijeen om het samen te hebben over het bevorderen van digitale inclusie. Het was een interessante en leerzame middag.︎


3 juni om 11.45 uur zal Nicole Goedhart haar proefschrift ‘Social Inclusion in Digitizing Societies – starting from the lifeworld of people with a low socioeconomic position’ verdedigen. Haar verdediging is online te volgen via het YouTube kanaal van ‘VU beadle’s office’.︎

Nicole presenteert onderzoek 'Uit beeld geraakt' tijdens de netwerkbijeenkomst van Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam


Voor-en achterkant van het proefschrift 'Social Inclusion in Digitizing Societies' van Nicole Goedhart


Terugblik

 Slotbijeenkomst onderzoeksproject ”Samen bouwen aan digitale inclusie”

Op vrijdag 23 April is het onderzoeksproject ”Samen bouwen aan digitale inclusie” samen met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals afgesloten.

Nicole Goedhart presenteerde de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Wietske Kamsma vertelde over het werk van de Alliantie Digitaal Samenleven. Charissa Sloote deelde de digitale agenda van de Gemeente Amsterdam. Fouzia Benboussounna introduceerde het Digitaal Netwerkoverleg van Leef en Leer.

Samen met de 38 aanwezigen hebben we de belangrijkste bevindingen van het onderzoek besproken en de aanbevelingen voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangescherpt. Een zeer zinvolle acquisities. De noodzaak voor structurele aandacht en financiering voor digitale inclusie moet beter voelbaar zijn in de aanbevelingen, aldus de deelnemers.

Wie neemt de borging en het probleem van digitale inclusie voor zijn rekening?”  - een deelnemer

Christine Dedding sloot de inspirerende bijeenkomst af met de uitnodiging om samen te blijven optrekken in de toekomst. Alleen door samen te werken kunnen we ervoor dat iedereen kan profiteren van de online wereld.


︎
Afbeelding van het Jamboard (digitaal kladblok) waar deelnemers tijdens de bijeenkomst hun ideeën en opmerkingen op konden delen. Het opgestuurde welkomstpakketje voor de slotbijeenkomst van het onderzoeksproject 'Samen bouwen aan digitale inclusie', met daarin thee, bloemzaadjes, wat lekkers én een inspirerende opdracht ter voorbereiding op de werksessie.


Oprichting

Nieuw netwerkLeef en Leer gaat in opdracht van de Gemeente Amsterdam een lokaal digitaal netwerk opzetten. Op 29 april was de eerste online bijeenkomst. Samen met de 28 deelnemers hebben we afgesproken dat het netwerk in het teken moet staan van leren en actie. Niet alleen maar praten maar vooral doen!

 
︎
Logo van Leef en Leer!
Award

STS Making and doing 

Nicole Goedhart, Teun Zuiderent-Jerak, Jacqueline Broerse (Athena Instituut, Vrije Universiteit) en Christine Dedding (Ethiek, recht en humaniora, Amsterdam UMC) hebben een 2020 STS Making and Doing award gewonnen voor een participatief vlogproject. Samen met moeders zijn vlogs gemaakt waarin de afstand tot de online wereld invoelbaar wordt voor beleidsmakers.

Meer informatie: STS making and Doing awards


Foto van een camera waarmee de vlogs zijn gemaakt.

werkwijze

Participatief Actie onderzoek (PAR)

We vertrekken vanuit de leefwereld en behoeften van mensen. .Met alle betrokkenen leren we al doende en in gezamenlijkheid wat werkt voor wie en waarom.  Middels cirkels van reflectie, actie en verandering doen we recht aan ieders kennis en kunde en enthousiasmeren we alle betrokkenen om op eigen wijze in actie te komen.

missie


Wij willen bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies welke aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met  kwetsbaar makende omstandigheden.

partners


Alliantie Digitaal Samenleven
digitaalsamenleven.nl

Cybersoek
cybersoek.nl

Gemeente Amsterdam
amsterdam.nl

Leef en leer
leefenleer.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
digitaleoverheid.nl  

Stichting aan de knoppen
aandeknoppen.nl

contact


contact of vragen?
Wij gaan graag met je in gesprek. ︎

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora (ERH)

Amsterdam UMC
Locatie VUmc
De Boelelaan 1089a
1081 HV Amsterdam

Logo Amsterdam UMC